Споделете в социалните мрежи

За нас

Адресът на нашия сайт: https://babaivnuci.com.

УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Когато използвате услугите на онлайн магазин Babaivnuci.com, Вие ни поверявате лична информация. Целта на този документ е да Ви помогнем да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях.

I. Каква информация представлява лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните („GDPR“), личните данни се определят като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

II. Какви лични данни събираме и с каква цел ги обработваме?

1. Данни за Вашият профил в Babaivnuci.com:
Личните данни, които обработваме, са следните:
-име и фамилия
-телефонен номер
-email
-адреси за доставка
-IP адрес
-История на поръчките

Целта е създаване и поддържане на профил в електронния магазин, възможност за поръчка и доставка на избраните от Вас артикули.

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн или офлайн, на основание
Вашето доброволно дадено съгласие, на основание сключен договор между нас или по силата на нормативни разпоредби.

2. Бисквитки / Cookies
Какви видове бисквитки използва сайтът на BABAIVNUCI.COM?

Ние използваме наши собствени и бисквитки на трети страни, за да управляваме съдържанието на сайта, да изготвяме персонализирани реклами, да измерваме и анализираме резултатите и трафика. Научете повече за нашата Политика за бисквитките.

3. Таргетинг или рекламиране – тези бисквитки се използват за да можем да ви показваме реклама, която максимално съответства на вашите интереси и потребителско поведение. Използваме тези бисквитки и за да намалим броя на пътите, в които ще виждате една и съща реклама, както и за да измерим ефективността на рекламната си кампания. Често пъти тези бисквитки се поставят от рекламни платформи (например, Google и Facebook) с наше знание и позволение.

III. В кои случаи Babaivnuci.com предоставя за обработка лични данни на трети лица:

Следните организации може да получат от нас, само при необходимост и за описаните цели Ваши лични данни:

1. За извършване на доставка
-ваши данни или данни на куриерската фирма, която доставя Вашата поръчка – Еконт, Спиди

2. За счетоводни цели
-Счетоводната кантора, която ни обслужва;

3. За аналитични или маркетингови цели
-Google, FaceBook и други рекламни мрежи и платформи

4. Други случаи
Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, като НАП, НОИ, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите, утвърдени и действащи в Сервина ООД.

IV. Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тези Условия за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от указаните от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да можем да обработваме описаните лични данни законосъобразно.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни онлайн или лично чрез подписан формуляр за отказ, при поискване от Вас, в нашият магазин.

V. Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организации.

Babaivnuci.com не предава Вашите лични данни на трети лица извън ЕС, без предварително да Ви е информирал и получил Вашето съгласие за това.

VI. Период на съхраняване на данните:

Babaivnuci.com ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: онлайн, за следния период от време:

1. Всички документи, свързани с поръчката и доставката на стоки – 5 години,
2. Всички документи документи за данъчен контрол – 10 години (на основание закона за счетоводството)
3. Всички данни за Вашия профил в Babaivnuci.com – до оттегляне на съгласие или закриване на акаунта от съответния линк в сайта.

Всички останали носители, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено Съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация – 5 години

VII. Вашите права като субект на личните данни:

Вие, в качеството си на субект на данните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, имате следните права:

1. Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Babaivnuci.com и право на достъп по всяко време до личните си данни;

Имате право да поискате от Babaivnuci.com личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни.

2. Имате право да поискате от BABAIVNUCI.COM да коригира, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални.

3. Имате право да поискате от BABAIVNUCI.COM личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
– когато сте оттеглил своето съгласие;
– когато сте възразил срещу обработването;
– когато обработването е незаконосъобразно;
– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Ние имаме право да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
– при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
– или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4. Имате право да поискате от Баба и внуци ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Баба и внуци ЕООД;
Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

5. Имате право на жалба до надзорния орган:

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като такъв се явява:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Интернет страница: https://www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез Babaivnuci.com, можете да го направите на посочените данни за контакт на нашия уебсайт.


VIII. Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?

Баба и внуци ЕООД ще събира, съхранява и обработва предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни.

Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.


IX. Политика за уреждане на спорни ситуации:

Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с наш служител, преди да подадете директно жалба до надзорния орган.
В случай, че не намирате отговор на въпрос относно личните Ви данни, желаете да отеглите съгласие или имате възражение или преопоръка моля да се свържете с нас по някой от следните начини:

БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Приморски
ж.к. ИЗГРЕВ 552-2 № 273
Електронна поща: babaivnuci@abv.bg

Телефон: 0896/464099
Гергана Пенева

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ / COOKIES

1. Какво са бисквитките и защо се използват
С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва изпраща малки файлове с данни наречени бисквитки или cookies. Те временно съхраняват информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на уебсайта. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

2. Видове бисквитки
Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

Системни бисквитки – Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, за удостоверяване на влизането във Вашия потребителски профил чрез име и парола, за запазване на избраните стоки в количката за пазаруване, за запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, запазване на индивидуални предпочитания на потребителя и други важни фукнции. Системно необходими са и бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.
Част от тези бисквитки, са сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра. Други могат да се съхраняват по-дълго време на устройството и могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра – те се наричат постоянни.

Бисквитки на трети страни – използват се за анализ на ефективността на отделните страници от уебсайта, за контекстна реклама и коригиране на грешки.
Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics, Facebook pixel.

3. Деактивиране на бисквитки
Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки на трети страни, които ние и други рекламодатели ползваме, можете да зададете своите предпочитания и да ги управлявате от тук: Your Online Choices site

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Форми за контакт

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Анализ

С кого споделяме данните ви

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как използваме вашите данни

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Вашата информация за контакт
Допълнителна информация

Как защитаваме личните ви данни

Нашите процеси при инциденти с лични данни

От какви други източници получаваме данни

Какви автоматични действия и/или филтрирания, базирани на лична информация, извършваме с данните на потребителя

Изисквания на браншови регулатори за разкриване на информация